ACTIVE CAMPUS NETWORK: WORKSHOP UP FIRST STEP RIDE

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) จัดกิจกรรม Workshop:UP FIRST STEP RIDE เพื่อแนะนำโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน (Active Campus Network) และสรุปกิจกรรมของชมรมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนจัดเสวนา "พะเยาเมืองจักรยาน สร้างฝัน สร้างมืออาชีพ" โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเสวนาพร้อมกับ ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประจักษ์ มหาวงศ์ บานนา คำฟู ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย และ Mr.Hervé โค้ช BMX ของอแมนด้า คาร์ นักปั่น BMX ทีมชาติไทย นอกจากนั้นยังมีการแนะนำการเลือกซื้อประเภทจักรยาน แนะนำเทคนิคการปั่น การดูแลรักษาจักรยาน โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม UPCC ปิดท้ายด้วยการปั่นชมเส้นทางธรรมชาติ แม่กาหลวง-ทุ่งกาชัย-ดอกคำใต้ ระยะทาง 37 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นจากชมรมพะเยา 60 และชมรมเสือไบค์ดอกคำใต้ และ UPCC ร่วมกิจกรรมการปั่นในครั้งนี้

 

 

                                                                                                                                  

                                                       ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา UPCC : ข่าว/ภาพ

' />

     ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) จัดกิจกรรม Workshop:UP FIRST STEP RIDE

 

ACTIVE CAMPUS NETWORK: WORKSHOP UP FIRST STEP RIDE

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) จัดกิจกรรม Workshop:UP FIRST STEP RIDE เพื่อแนะนำโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน (Active Campus Network) และสรุปกิจกรรมของชมรมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนจัดเสวนา "พะเยาเมืองจักรยาน สร้างฝัน สร้างมืออาชีพ" โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเสวนาพร้อมกับ ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประจักษ์ มหาวงศ์ บานนา คำฟู ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย และ Mr.Hervé โค้ช BMX ของอแมนด้า คาร์ นักปั่น BMX ทีมชาติไทย นอกจากนั้นยังมีการแนะนำการเลือกซื้อประเภทจักรยาน แนะนำเทคนิคการปั่น การดูแลรักษาจักรยาน โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม UPCC ปิดท้ายด้วยการปั่นชมเส้นทางธรรมชาติ แม่กาหลวง-ทุ่งกาชัย-ดอกคำใต้ ระยะทาง 37 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นจากชมรมพะเยา 60 และชมรมเสือไบค์ดอกคำใต้ และ UPCC ร่วมกิจกรรมการปั่นในครั้งนี้

 

 

                                                                                                                                  

                                                       ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา UPCC : ข่าว/ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/12/2015 10:39:33 AM