กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนิสิตช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

' />

     มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

 

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนิสิตช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/9/2015 10:35:58 AM