เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นางสาวอำนวย ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้ออกสำรวจโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อตรวจสอบระบบการจัดการกับของเสียจากโรงอาหารทุกแห่ง และจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในจุดที่สร้างมลพิษให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป

' />

     กองกิจการนิสิตและกองอาคารสถานที่ ออกสำรวจโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

กองกิจการนิสิตและกองอาคารสถานที่ ออกสำรวจโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

      เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นางสาวอำนวย ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้ออกสำรวจโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อตรวจสอบระบบการจัดการกับของเสียจากโรงอาหารทุกแห่ง และจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในจุดที่สร้างมลพิษให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2015 11:05:09 AM