เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดยดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานธุรการ ร่วมรณรงค์ปิดไฟ ในกิจกรรม "30+ UP Save energy ปิดไฟ 30 นาที ช่วยประหยัดพลังงาน"ร่วมกันปิดไฟในห้องสำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงาน โดยเริ่มปิดไฟระหว่างเวลา 12.15 -12.45 น.

       ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ทางคณะให้ความสำคัญและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ

 

 

                                                      วิทยา สุนสะดี : ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ : เรียบเรียง   

 

' />

     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมรณรงค์ปิดไฟ ในกิจกรรม "30+ UP Save energy ปิดไฟ 30 นาที ช่วยประหยัดพลังงาน"

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมรณรงค์ปิดไฟ ในกิจกรรม "30+ UP Save energy ปิดไฟ 30 นาที ช่วยประหยัดพลังงาน"

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดยดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานธุรการ ร่วมรณรงค์ปิดไฟ ในกิจกรรม "30+ UP Save energy ปิดไฟ 30 นาที ช่วยประหยัดพลังงาน"ร่วมกันปิดไฟในห้องสำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงาน โดยเริ่มปิดไฟระหว่างเวลา 12.15 -12.45 น.

       ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ทางคณะให้ความสำคัญและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ

 

 

                                                      วิทยา สุนสะดี : ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ : เรียบเรียง   

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/29/2015 3:18:24 PM