งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม “UP car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558

        

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดกิจกรรม “UP car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม ได้นัดประชุมกองอาคารสถานที่ เพื่อให้ดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้

1.       เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ลดโลกร้อน จอดรถไว้บ้าน แล้วเดินทางด้วยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะมีรถรับ-ส่ง 2 เส้นทาง คือ อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอดอกคำใต้

2.      ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมกันกับชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา UPCC ในเวลา 17.00 น. จุดเริ่มต้นหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

3.      เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่พักอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางโดยใช้การเดินรับบรรยากาศยามเช้าอันสวยงามของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อสุขภาพที่ดี

         งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม “UP car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558

 

 

' />

      งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม “UP car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558

 งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม “UP car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558

        

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดกิจกรรม “UP car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม ได้นัดประชุมกองอาคารสถานที่ เพื่อให้ดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้

1.       เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ลดโลกร้อน จอดรถไว้บ้าน แล้วเดินทางด้วยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะมีรถรับ-ส่ง 2 เส้นทาง คือ อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอดอกคำใต้

2.      ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมกันกับชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา UPCC ในเวลา 17.00 น. จุดเริ่มต้นหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

3.      เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่พักอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางโดยใช้การเดินรับบรรยากาศยามเช้าอันสวยงามของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อสุขภาพที่ดี

         งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม “UP car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/18/2015 7:16:45 PM