กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ บินทำฝนหลวงในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

 

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 นายประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง (ผู้ช่วยอธิการบดี) นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่) พร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเพื่อให้ฝนตกในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยนาปอยและบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา ทำการบินด้วยเครื่องบินฝนหลวง แบบ Casa C212 ชนิด ๒ เครื่องยนต์ ชื่อ kaset 1514 ทางมหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบพระคุณท่านคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือทุกๆท่านด้วยครับ

 

' />

     กองอาคารสถานที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ บินทำฝนหลวงในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

 

 

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ บินทำฝนหลวงในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

 

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 นายประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง (ผู้ช่วยอธิการบดี) นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่) พร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเพื่อให้ฝนตกในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยนาปอยและบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา ทำการบินด้วยเครื่องบินฝนหลวง แบบ Casa C212 ชนิด ๒ เครื่องยนต์ ชื่อ kaset 1514 ทางมหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบพระคุณท่านคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือทุกๆท่านด้วยครับ

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/18/2015 9:19:42 PM