คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา หันมาใส่ใจสุขภาพของตนหลังจากได้รับคำแนะนำจากการตรวจสุขภาพฟรีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ตึกคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 ห้องปฎิบัติการเคมีคลินิก

นภัสรพี สุขแสงรักษ์เจริญ : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/18/2015 5:50:48 PM