คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ"เภสัชกรม่วนใจ๋ เฮาได้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ"เภสัชกรม่วนใจ๋ เฮาได้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ "เภสัชกรม่วนใจ๋ เฮาได้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ" ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา นำโดย เภสัชกร ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ บรรยายให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยที่รับผิดชอบ ด้าน เภสัชกร องอาจ มณีใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่องโทษและอันตรายของ "บุหรี่"  และดร.ภญ.นทพร  ชัยพิชิต บรรยายในหัวข้อ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง ส่งผลให้สุขภาพผู้สูงอายุดีขึ้น

วิจิตรศักดิ์ คำดี : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/2/2015 4:38:22 PM