คณะเภสัชศาสตร์ ลงชุมชนให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง ในโครงการ"คนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ"  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ "คนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ" ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา นำโดย เภสัชกร ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องของยาแก้ปวด และยาที่สมาชิกกลุ่มทอผ้าไทยลื้อใช้อยู่เป็นประจำ รวมถึงผลข้างเขียงของการใช้ยาเป็นประจำ ซึ่งในโครงการได้มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อให้ความสนใจจำนวนมาก พร้อมซักถามการใช้ยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ โดยผู้บรรยายได้แนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกกลุ่มดังกล่าวด้วย

วิจิตรศักดิ์ คำดี : ข่าว / ภาพ

' />

     คณะเภสัชศาสตร์ ลงชุมชนให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง ในโครงการ"คนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ"

คณะเภสัชศาสตร์ ลงชุมชนให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง ในโครงการ"คนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ"  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ "คนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ" ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา นำโดย เภสัชกร ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องของยาแก้ปวด และยาที่สมาชิกกลุ่มทอผ้าไทยลื้อใช้อยู่เป็นประจำ รวมถึงผลข้างเขียงของการใช้ยาเป็นประจำ ซึ่งในโครงการได้มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อให้ความสนใจจำนวนมาก พร้อมซักถามการใช้ยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ โดยผู้บรรยายได้แนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกกลุ่มดังกล่าวด้วย

วิจิตรศักดิ์ คำดี : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/2/2015 4:25:33 PM