คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.พะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.พะเยา

                                                                                                                                                       

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการของ จ.พะเยา ภายใต้ชื่อโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.พะเยา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการร่วมออกหน่วยให้บริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ร่วมออกหน่วยฯ นั้น เป็นการให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage) วัดเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย (Total Body Water) อัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน และอายุเทียบ (BMR) โดยมีการแปลผลให้ผู้เข้ารับการตรวจวัดทราบ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคลที่ได้จากการแปลผล การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวิธีการหมักไวน์ผลไม้ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์น้ำมันกระเทียมเพื่อสุขภาพชนิดแคปซูล ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 คณะ 1 โมเดล บูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนอำเภอดอกคำใต้ นำโดยอาจารย์ยุพา  ชาญวิกรัย อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด บุคลากร และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชม และมีผู้เข้ารับการตรวจวัดดัชนีมวลกายเป็นจำนวนมาก

วิทยา สุนสะดี : ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ : ข่าว/เรียบเรียง

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/1/2015 10:34:15 PM