มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน 6,000 ต้นจากวันแม่สู่วันพ่อ ปีที่ 2”

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ ปลูกต้นไม้ในใจคน 6,000 ต้นจากวันแม่สู่วันพ่อ ปีที่ 2

          วันที่ 21 ส.ค. 58 เวลา 07.00น. ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่กองอาคารและสถานที่ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าทำกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 6,000 ต้น บริเวณพื้นที่หมู่ 2 บ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน 6,000 ต้นจากวันแม่สู่วันพ่อ ปีที่ 2ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานหลายฝ่าย และได้รับเกียรติจาก ตัวแทนคณะสงฆ์ วัดบ้านโซ้  นายวิชาติ ใจสมิง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 แม่นาเรือ ตัวแทนจากจังหวัดทหารบกพะเยา ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านโซ้ และประชาชนบ้านโซ้  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่า และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรู้รักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว / ภาพ

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/22/2015 6:17:04 PM