มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนจากวันแม่สู่วันพ่อ จำนวน 6,000 ต้น ปีที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น.

 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนจากวันแม่สู่วันพ่อ จำนวน 6,000 ต้น ปีที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/20/2015 5:06:34 PM