มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน และเข็มกลัดพระราชทาน Bike for Mom กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน และเข็มกลัดพระราชทาน Bike for Mom กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำบุคลากรและนิสิต ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 20 คน ร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทาน และเข็มกลัดพระราชทาน Bike for Mom กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2558 ที่ผ่านมา

 

สันติ   ศิริคชพันธุ์ : ภาพ/ข่าว 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/17/2015 4:04:27 PM