ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำบุคลากรและนิสิต ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 20 คน เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้นำขบวนนักปั่น ใช้เส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)  รอบกว๊านพะเยา ระยะทาง 26.80  กิโลเมตร

         ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบันทึกสถิติโลกตามข้อกำหนดของการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด โดยมีนักปั่นที่เก็บสถิติเข้าสู่ระบบรวมทุกจังหวัด 146,290 คัน โดยจังหวัดพะเยา มีนักปั่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,421 คน        

 

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา ข่าว

ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ


 

' />

     ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำบุคลากรและนิสิต ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 20 คน เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้นำขบวนนักปั่น ใช้เส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)  รอบกว๊านพะเยา ระยะทาง 26.80  กิโลเมตร

         ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบันทึกสถิติโลกตามข้อกำหนดของการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด โดยมีนักปั่นที่เก็บสถิติเข้าสู่ระบบรวมทุกจังหวัด 146,290 คัน โดยจังหวัดพะเยา มีนักปั่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,421 คน        

 

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา ข่าว

ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ


 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/17/2015 10:41:18 AM