คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญเที่ยวกาดโก้งโค้ง สวนคนเดิน ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญเที่ยวกาดโก้งโค้ง สวนคนเดิน ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณ สวนต้นไม้ ริมน้ำหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2015 4:52:50 PM