มหาวิทยาลัยพะเยา ปลูกป่าร่วมกับ ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดพะเยา ณ พุทธอุทยาน วัดดอยหลวง เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ปลูกป่าร่วมกับ ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดพะเยา ณ พุทธอุทยาน วัดดอยหลวง เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558ที่ผ่าน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ณ พุทธอุทยาน วัดดอยหลวง เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้ำ ตำบลบ้านต้ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดำเนินกิจกรรมโดย ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จังหวัดทหารบกพะเยาโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ มาร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

ชลาธร ทวีกุล เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ : ข่าว / ภาพภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/5/2015 3:36:45 PM