รายการสมุดโคจร บันทึกเทปรายการ ช่วงECO Friendly มิตรภาพสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา                            

        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และชมรมธนาคารขยะธนาคารคาร์บอน  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจจาก รายการสมุดโคจร ในการบันทึกเทปถ่ายทำรายการ ช่วง ECO Friendly มิตรภาพสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย คุณพันธุ์สิทธิ์ นิจศรีวงษ์ Producer พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย คุณจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด Creative คุณนพรัตน์ นัยพินิจ ฝ่ายประสานงาน คุณวิชญ์ มีนรักเรืองเดช ช่างภาพ และคุณสัปปุริส  นฤทุกข์ ผู้ช่วยช่างภาพ  โดยช่วงเช้า นิสิตชมรมได้มีพิธีบวชป่าเพื่อรักษาต้นไม้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไว้และถือเป็นการรณรงค์ไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า ณ บริเวณป่าข้างอาคารวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรม ผ้าป่าขยะรีไซเคิล บริเวณลาน ATM  อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับรายการ "สมุดโคจร" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21:15 น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ภาพ

' />

      รายการสมุดโคจร บันทึกเทปรายการ ช่วงECO Friendly มิตรภาพสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 รายการสมุดโคจร บันทึกเทปรายการ ช่วงECO Friendly มิตรภาพสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา                            

        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และชมรมธนาคารขยะธนาคารคาร์บอน  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจจาก รายการสมุดโคจร ในการบันทึกเทปถ่ายทำรายการ ช่วง ECO Friendly มิตรภาพสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย คุณพันธุ์สิทธิ์ นิจศรีวงษ์ Producer พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย คุณจิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด Creative คุณนพรัตน์ นัยพินิจ ฝ่ายประสานงาน คุณวิชญ์ มีนรักเรืองเดช ช่างภาพ และคุณสัปปุริส  นฤทุกข์ ผู้ช่วยช่างภาพ  โดยช่วงเช้า นิสิตชมรมได้มีพิธีบวชป่าเพื่อรักษาต้นไม้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไว้และถือเป็นการรณรงค์ไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า ณ บริเวณป่าข้างอาคารวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรม ผ้าป่าขยะรีไซเคิล บริเวณลาน ATM  อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับรายการ "สมุดโคจร" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21:15 น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/18/2015 10:16:13 AM