มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน “จักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน”

          มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน "จักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช็คซ่อม บำรุงรักษาจักรยานให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งให้บริการที่ชุมชนตำบลบ้านตุ่น เพราะเป็นชุมชนที่มีผู้ใช้จักรยานจำนวนมาก จึงได้มีการให้บริการซ่อม บำรุงรักษาจักรยานให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ โดยจัดหน่วยคลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต โดยคณะแพทยศาสตร์ การแนะนำการใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ และการให้ความรู้เรื่องโภชนาการอย่างปลอดภัย โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง รวมทั้งมีพิธียืนไว้อาลัยให้แก่  Mr. JUAN FRANGISGO GUILLERMO นักปั่นชาวชิลี ที่ทำสถิติปั่นจักยานลงกินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ด 5 ทวีป ภายใน 5 ปี ระยะทาง 250,000 กิโลเมตร แต่มาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เริ่มต้นปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองไปตามเส้นทางสิ้นสุดที่ วัดบ้านตุ่นกลาง ระยะทาง 15 กิโลเมตร ในการนี้ นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นและประชาชนชาวบ้านตุ่นให้การต้อนรับขบวนนักปั่นและขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักปั่นจากกลุ่มชมรมจักรยานต่างๆ ในจังหวัดพะเยา และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

       สำหรับกิจกรรมคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเครือข่ายชมรมจักรยานในมหาวิทยาลัย (Active Campus Network) จำนวน 12 มหาวิทยาลัย เป้าหมายหลักคือเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานโดยการขับเคลื่อนของนิสิตนักศึกษา ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และนิตยสาร a day กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ วัดบ้านตุ่นกลาง อ.เมือง  จ.พะเยา

 ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา : ข่าว/ข้อมูล

ขมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ

 

 

 

' />

     มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน “จักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน “จักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน”

          มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน "จักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช็คซ่อม บำรุงรักษาจักรยานให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งให้บริการที่ชุมชนตำบลบ้านตุ่น เพราะเป็นชุมชนที่มีผู้ใช้จักรยานจำนวนมาก จึงได้มีการให้บริการซ่อม บำรุงรักษาจักรยานให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ โดยจัดหน่วยคลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต โดยคณะแพทยศาสตร์ การแนะนำการใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ และการให้ความรู้เรื่องโภชนาการอย่างปลอดภัย โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง รวมทั้งมีพิธียืนไว้อาลัยให้แก่  Mr. JUAN FRANGISGO GUILLERMO นักปั่นชาวชิลี ที่ทำสถิติปั่นจักยานลงกินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ด 5 ทวีป ภายใน 5 ปี ระยะทาง 250,000 กิโลเมตร แต่มาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เริ่มต้นปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองไปตามเส้นทางสิ้นสุดที่ วัดบ้านตุ่นกลาง ระยะทาง 15 กิโลเมตร ในการนี้ นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นและประชาชนชาวบ้านตุ่นให้การต้อนรับขบวนนักปั่นและขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักปั่นจากกลุ่มชมรมจักรยานต่างๆ ในจังหวัดพะเยา และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

       สำหรับกิจกรรมคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเครือข่ายชมรมจักรยานในมหาวิทยาลัย (Active Campus Network) จำนวน 12 มหาวิทยาลัย เป้าหมายหลักคือเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานโดยการขับเคลื่อนของนิสิตนักศึกษา ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และนิตยสาร a day กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ วัดบ้านตุ่นกลาง อ.เมือง  จ.พะเยา

 ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา : ข่าว/ข้อมูล

ขมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ

 

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/5/2015 10:49:31 AM