มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2558 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2558 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557

วันนี้ (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557) เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 โดยมี อาจารย์ 700 คน และบุคลากร 709 คน รวมเป็น 1,409 คน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองอธิการบดี    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558  เริ่มตรวจสุขภาพบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมมาตรฐานในการป้องกัน และรักษาพยาบาลโรคในระยะเริ่มแรก นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี เป็น หัวใจสำคัญและเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก เพราะสามารถตรวจหาความผิดปกติ ในระยะเริ่มแรกได้ และยังสามารถทำการรักษา หรือป้องกัน ไม่ให้โรคลุกลามต่อไป อันเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ด้วยการใส่ ปิงปอง วงจรชีวิต 7 สีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ให้ความสำคัญในการให้บริการสุขภาพของบุคลากร และโครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านการให้บริการสุขภาพ อีกด้วย

สุทธิกาญจน์ ขำยัง : ข่าว

ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ

พัฒนพงษ์ สมุทรหล้า : ข้อมูล


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2014 11:46:20 AM