คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการชาว มพ.ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า 2557โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี ทันตแพทย์หญิง ศันสณีย์  รัชชกูล หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อสดุดีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          โดยในภาคเช้า จะเป็นการแสดงทอล์คโชว์ แฟนพันธุ์แท้อนามัยช่องปาก โดย นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และการประกวดการนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา  โดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาประจำปี 2557 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา  

ธัญญารัตน์ ศาสตร์ส่องวิทย์ : ข่าว

เจตนา ตลับศรี : ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' />

     มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการชาว มพ.ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ๒๕๕๗ ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการชาว มพ.ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ๒๕๕๗ ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการชาว มพ.ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า 2557โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี ทันตแพทย์หญิง ศันสณีย์  รัชชกูล หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อสดุดีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          โดยในภาคเช้า จะเป็นการแสดงทอล์คโชว์ แฟนพันธุ์แท้อนามัยช่องปาก โดย นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และการประกวดการนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา  โดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาประจำปี 2557 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา  

ธัญญารัตน์ ศาสตร์ส่องวิทย์ : ข่าว

เจตนา ตลับศรี : ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/29/2014 4:46:14 PM