มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดคลินิกศูนย์การแพทย์และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันที่ 24 ก.ย.57

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดคลินิกศูนย์การแพทย์และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดคลินิกศูนย์การแพทย์และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อุปถัมภ์โดย พระสิงหบุราจารย์ 86 ปี วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ณ อาคารคลินิกศูนย์การแพทย์ โดยได้รับเมตตาจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ทำพิธีเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานการเปิดคลินิกศูนย์การแพทย์ โดยคลินิกศูนย์การแพทย์เป็นคลินิกที่ให้บริการบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพนิสิตและประชาชนที่มีการเจ็บป่วย ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างครอบคลุม จึงมีการเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคนอกเวลาทำการ โดยมีแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ประจำอยู่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 22.00 น. โดยให้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

หลังจากนั้น หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร รวมถึงตัวแทนนิสิตคณะต่างๆ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณด้านหน้าคลินิกศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่เกียรติคุณตำบลต้นแบบ “หมู่บ้านสุภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบ 16 แห่ง

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเปิดคลินิกศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ ซึ่งในการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นนั้น เพื่อเปิดให้บริการบำบัดรักษาโรคให้กับประชาชนโดยเบิกได้ตามสิทธิของผู้ใช้บริการ อาทิ การนวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค การนวดประคบเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ อัมพฤกษ์ อัมพาต อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค หอบหืด ภูมิแพ้ การดูแลมารดาหลังคลอด เป็นต้น โดยอัตราค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายรวมค่าบริการรักษาทางการแพทย์แล้ว ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดเพื่อรับการรักษา โทร.054-466666 ต่อ 3590 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

ทิฆัมพร วงษารัตน์ : ข่าว

สุทธิกาญจน์ ขำยัง : ตรวจแก้ไข

ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/25/2014 3:18:35 PM