ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์ 11 พ.ย. 56 ; สมศ. ปรับวิธีประเมินเจาะลึกคณะ-วิชา เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่อิงเอกสารประกาศผลผ่านเว็บไซต์

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 13 Nov 2013 11:21