ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์ 1 ต.ค. 56 ; 'พะเยาโมเดล' ช่วยพัฒนาผลิตถั่วเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 1 Oct 2013 11:08