ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

บ้านเมือง 17 มีนาคม 56 : ม.พะเยา ตั้งสถาบันมนุษยพันธุศาสตร์ หน่วยธาลัสซีเมีย

หน้า 2 

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 18 Mar 2013 19:14