ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

มติชน 7 พ.ค.55 หลวงพ่อใหญ่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปราชผญ๋าเมืองพะเยา

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 10 May 2012 10:28